HOXAN

導入事例

上熊本駅kamikumamoto_sta

詳細データ

事例名 上熊本駅
地域 熊本県熊本市
使用場所 駅のホーム
使用樹種 ナチュラルテック(ゴムノキ)
使用製品 ナチュラルテック

使用樹種・製品